Viên trợ nghiền Mahlhilfe-polab Grinding aid tablets Hãng Thyssenkrupp

Viên trợ nghiền Mahlhilfe-polab Grinding aid tablets Type Mahlhilfe-polab ® Hãng Sx: Thyssenkrupp- Đức -Dùng hỗ trợ nghiền mẫu vật liệu để phân tích mẫu trong X-Ray -Loại công thức mới, thay thế cho loại hộp 3900 viên -Đóng gói: hộp 3500 viên

Mô tả sản phẩm

Viên trợ nghiền Mahlhilfe-polab Grinding aid tablets

Type Mahlhilfe-polab ®

Hãng Sx: Thyssenkrupp- Đức

-Dùng hỗ trợ nghiền mẫu vật liệu để phân tích mẫu trong X-Ray

-Loại công thức mới, thay thế cho loại hộp 3900 viên

-Đóng gói: hộp 3500 viên

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý